Veilige slaaphouding op de rug

Rugligging is de enige veilige slaaphouding. Leg je baby daarom vanaf de geboorte op de rug te slapen. Zo leert je kind een veilige slaaphouding aan.

Ga snel naar

  Tips om je baby op de rug te laten slapen

  Leg je baby altijd op zijn of haar rug te slapen. 

  1. Leg je baby vanaf de geboorte op zijn of haar rug te slapen, zo is je baby de rugligging vanaf het begin gewoon.
  2. Het helpt als je een slaapzak gebruikt. 
  3. Als je kind zich vlot kan draaien en zich op zijn of haar buik heeft gedraaid, hoef je je kind niet telkens terug op zijn of haar rug te leggen. Je kind is dan sterk genoeg om te reageren als het bv. met zijn of haar gezicht tegen de matras ligt. Leg je kind wel nog altijd op de rug als je hem of haar in bed legt.
  4. Baker je je baby inBouw dit dan af vóór de baby 6 maanden wordt. Zo voorkom je dat je baby ingebakerd op de buik terechtkomt en in de problemen kan komen omdat je baby zijn of haar armen niet kan gebruiken om terug te draaien.
  Wist je dat?

  De kinderopvang is verplicht om je kind op de rug te slapen te leggen, dit is opgenomen in de regelgeving. 

  Waarom buik- of zijligging vermijden?

  Leg je baby niet op de buik of zij te slapen. Vanaf de zij kan je baby al vanaf de eerste weken naar zijn of haar buik kantelen.

  Buikligging is niet veilig. Het risico op wiegendood verhoogt door een combinatie van meerdere factoren:

  1. Buikligging kan de ademhaling belemmeren.
  2. Kinderen die op de buik slapen, hebben een 'verlaagde wekrespons'. Een wekrespons (of 'arousal') is het geheel van reacties op een mogelijk levensbedreigende situatie waardoor een kind dieper of opnieuw gaat ademhalen. Een verlaagde wekresponse kan veroorzaakt worden door buikligging, een genetische afwijking, roken tijdens de zwangerschap, warme omgevingstemperatuur, drugs ...
  3. Buikligging is vooral gevaarlijk voor kinderen die er niet in slagen om spontaan het hoofd te draaien als ze op hun buik rollen. Als het kind dan op een zachte onderlaag ligt, wordt het risico nog groter.
  4. Kinderen slapen dieper als ze op de buik liggen.
  5. Buikslapers hebben meer kans op warmtestuwing: ze kunnen de warmte minder goed via hun aangezicht aan de omgeving afgeven. Hierdoor stijgt hun lichaamstemperatuur. Kleine kinderen geven 80% van hun warmte af via hun hoofd.
  6. Fixeer je baby niet in een of andere houding (bv. met een kussen of een ander bevestigingssysteem). Je kind kan er met het aangezicht tegenaan komen te liggen of erin verstrikt raken waardoor het risico op ongevallen toeneemt.

  Van houding wisselen als je baby wakker is

  Als je baby wakker is, stimuleer je de motoriek door regelmatig van houding te wisselen. Bovendien is een andere houding belangrijk om afplatting van het hoofd te vermijden. Leg je wakkere baby op zijn of haar buik om te spelen en rond te kijken. Zo oefent je baby de arm-, nek- en rugspieren. Start met korte periodes en hou toezicht.