Je baby inbakeren om te slapen?

Inbakeren is een baby in doeken wikkelen voor het slapen. Ingebakerde baby's slapen rustiger omdat ze minder beweeglijk zijn. Hetzelfde effect kan je verkrijgen door je baby strak in te stoppen. We raden inbakeren niet aan, maar geven wel tips om het op een veilige manier te doen. 

Ga snel naar

  Waarom je kind inbakeren?

  Sommige kinderen maken tijdens het slapen veel bewegingen met de armen en benen en houden zichzelf uit de slaap. Ze slapen rustiger als ze minder kunnen bewegen. Dat kan door inbakeren, maar ook door je kind strak in te stoppen.

  Voor sommige kinderen is inbakeren een tijdelijk hulpmiddel om tot regelmaat te komen en een ritme in slapen, eten en spelen terug te vinden. 

  Zorg voor rust en regelmaat

  Uit onderzoek blijkt dat zowel ingebakerde baby’s als baby's die niet zijn ingebakerd, minder gaan huilen als er voldoende rust en regelmaat is. 

  Op welke leeftijd je baby inbakeren?

  De eerste weken na de geboorte is het belangrijk dat ouder en kind elkaar goed leren kennen, dat je kind duidelijk kan maken wat hij of zij nodig heeft en zelf een ritme kan ontwikkelen in slapen, eten en spelen. Het is aangewezen om je baby pas in te bakeren na de leeftijd van een drietal weken.

  Vóór de leeftijd van 6 maanden moet het inbakeren afgebouwd zijn. Vanaf dan kunnen kinderen draaien van hun rug naar hun buik. Ingebakerd slapen op de buik is niet veilig.

  Doorgaans wordt het inbakeren 8 weken volgehouden om effect te hebben. Dat betekent dat niet meer wordt gestart met inbakeren na de leeftijd van 4 maanden, want dat is al het moment om stilaan af te bouwen. 

  Wanneer niet inbakeren?

  Er zijn verschillende redenen om je baby niet in te bakeren:

  • problemen met de ontwikkeling van de heupen
  • koorts
  • een dag en nacht na een vaccinatie
  • infecties aan de luchtwegen

  Je vraagt best advies aan een deskundige of arts als je overweegt om je kind in te bakeren. Een arts kan nagaan of er medische oorzaken voor het huilen zijn. Uiteraard is in die gevallen inbakeren geen oplossing.

  Hoe inbakeren?

  Het is belangrijk dat je je baby op een correcte manier inbakert en daarnaast ook rust en regelmaat biedt. Om te leren hoe je correct en veilig kan inbakeren, kan je advies vragen aan een deskundige, zoals bv. een Expertisecentrum Kraamzorg in je buurt.

  Niet correct inbakeren kan leiden tot onveilige situaties voor je kind: wiegendood, verstikking en problemen in de ontwikkeling van de heupen.

  Bij een ingebakerd kind telt de bakerdoek ook als 1 laag kledij. Zorg dat je kind het niet te warm krijgt.

  Bekijk ook binnen slapen