Hoe zorg je voor een kindvriendelijke tuin?

  • Maak vijvers, regenputten en emmers water onbereikbaar voor kinderen. 
  • Bewaar harken, spaden, grasmaaiers, meststoffen, onkruidverdelgers en ander gevaarlijk materiaal op een onbereikbare plaats.
  • Hou je kind zo ver mogelijk uit de buurt van een barbecue. Deze staat op kinderhoogte en de rode gloed trekt je kind aan. Let op de poten en kabels van de barbecue. Ze zijn een gevaar voor je spelende kind. Gebruik geen alcohol of andere producten om het vuur aan te steken of aan te wakkeren. Zorg ervoor dat de houtskool na het roosteren volledig uitgedoofd is.
  • Zet geen giftige planten in de tuin. Eet nooit wat je niet kent. Op de website van het Antigifcentrum vind je meer informatie over giftige planten, bessen, producten voor de tuin, ...  
  • Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht in de zandbak spelen.