Nachtvoedingen bij borstvoeding

Pasgeborenen maken geen onderscheid tussen dag en nacht. De hersenen van je baby zijn nog volop aan het groeien, daarom heeft je baby regelmatig voedingsstoffen nodig. In het begin zijn de voedingsmomenten gelijk verdeeld over 24 uur. Maar geleidelijk aan krijgt je baby een dag- en nachtritme. Tussen 3 en 8 maanden gaan de meeste baby’s 5 à 6 uur doorslapen tijdens de nacht. De slaap- en voedingsbehoeften zijn voor elk kind anders.

Wist je dat?

Gemiddeld drinken baby’s die borstvoeding krijgen vaker dan leeftijdsgenootjes die flesvoeding krijgen. Ze slapen meestal ook wat later door. Dat komt door de samenstelling van de moedermelk die gemakkelijker en ook sneller verteert. Aan de borst bepaalt je baby zelf hoeveel hij drinkt. Bij kleinere hoeveelheden zal je baby vaker de borst vragen. 

Nachtvoedingen bij baby's tot 6 maanden

Tijdens deze periode zijn nachtvoedingen normaal en zelfs nodig voor een optimale groei en een goede melkproductie. Je voedt je baby best op vraag. De nachtvoedingen zijn een belangrijk onderdeel van de totale melkinname over 24 uur. 

Als je baby ’s nachts een langer blokje kan doorslapen, laat hem of haar dan toe om ’s avonds en ’s ochtends vaker te drinken om zo voldoende melkinname te verzekeren. De meeste baby's gaan zelf frequenter voeding vragen voor of na een langer slaapblokje. Op vraag voeden blijft dus de boodschap.

Nachtvoedingen bij baby's ouder dan 6 maanden

Een aantal kinderen hebben langer dan 6 maanden nood aan nachtvoedingen, soms tot de leeftijd van 1 jaar, soms langer. Er is geen vaste leeftijd waarop de nachtvoeding moet stoppen.

Nachtvoedingen voorzien niet enkel in de voedingsbehoefte, maar komen ook tegemoet aan de behoefte aan veiligheid, nabijheid, troost of hulp bij het inslapen.  

Voelt het geven van nachtvoedingen goed aan, dan kan je deze verderzetten zo lang jij en je kind er behoefte aan hebben. Volg hierin je eigen gevoel. Is je kind ouder dan 1 jaar, lees dan zeker hieronder de info over nachtvoedingen en mondzorg.  

Vraagt je baby elk uur een nachtvoeding en voel je zelf meer nood aan nachtrust, weet dan dat je je kind ook op een andere manier kan troosten en helpen bij het inslapen dan aan de borst. Oefen dit eerst overdag. De medewerkers van Kind en Gezin helpen je graag als je hierbij ondersteuning wenst. Blijf verder voeden op hongersignalen, zodat je melkproductie op peil blijft. 

Twijfels of vragen?

Heb je vragen of bezorgdheden over nachtvoedingen of het slaappatroon van je kindje? Je kan altijd terecht bij je verpleegkundige, je vroedvrouw of de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100). 

Nachtvoedingen en mondzorg

Borstvoeding heeft heel wat gezondheidsvoordelen en is de optimale melkvoeding voor een kind tot 2 jaar of ouder. Borstvoeding tot 12 maanden is beschermend ten opzichte van tandbederf. Onderzoek toont echter een verband aan tussen langdurig, frequent en nachtelijk borstvoeding geven en een hoger risico op tandbederf vanaf de leeftijd van 12 maanden. De juiste oorzaak hiervan is nog niet gekend.

Vraagt je kind nog frequent nachtvoedingen, wees dan extra alert voor de preventieve maatregelen om tandbederf te voorkomen:

 • Zorg voor een gezonde mondhygiëne: poets vanaf de doorbraak van de eerste tand met fluoride houdende tandpasta.
 • Geef je kind gezonde, leeftijdsadequate voeding.
 • Zorg voor een gezond voedingspatroon met voldoende rustmomenten voor het gebit zodat het tandglazuur zich kan herstellen na een zuurstoot.
 • Plan een preventief tandartsbezoek vanaf de leeftijd van 2 jaar of eerder bij bezorgdheid.

Tips voor onderbroken nachten

 • Zorg goed voor jezelf! Durf hulp vragen en aanvaarden van familie, vrienden, kraamhulp …waardoor je overdag wat kan rusten
 • Leer voeden in liggende houding
 • Samenslapen met je baby in jouw bed raden we niet aan. Gebruik, indien mogelijk, een veilig side-bed of zet het babybedje naast je bed
 • Zorg dat je alle benodigdheden voor de nacht in je buurt hebt
 • Verluier ’s nachts enkel bij stoelgangluiers of vraag je partner om baby te verluieren en bij jou te brengen voor de voeding
 • Voed met gedempt licht of in het donker
 • Benadruk het verschil tussen dag en nacht: ’s nachts enkel voeden, niet praten, spelen …

Tips om slaapproblemen te voorkomen

 • Werk aan een regelmatig patroon overdag, zoals: eten, spelen op schoot, spelen in de box of op speelmat, slapen
 • Probeer je baby overdag na een borstvoeding regelmatig wakker in zijn bedje te leggen zodat hij ook zelf kan leren inslapen
 • Leer de signalen te herkennen die je baby geeft wanneer hij moe wordt: in de oogjes wrijven, onrustig worden.
 • Ontwikkel een vast ritueel voor het naar bed gaan: rustgevende handelingen, activiteiten met weinig prikkels …
 • Laat overdag geen te lange pauzes tussen de voedingen zodat je baby ’s nachts geen voedingen moet inhalen
 • Wacht ’s nachts even met reageren als je baby wakker wordt. Misschien slaapt hij weer in zonder borstvoeding
 • Troost je baby als hij overstuur raakt