Geneesmiddelen tijdens borstvoeding

Geneesmiddelen die je inneemt, komen altijd in mindere of meerdere mate in de moedermelk terecht. Dit hoeft echter geen reden te zijn om te stoppen met borstvoeding. Sommige geneesmiddelen hebben geen effect op je baby, andere zijn wel schadelijk. Gebruik geen geneesmiddelen zonder advies van je arts of apotheker.

Alhoewel de bijsluiter vaak vermeldt dat het geneesmiddel niet verenigbaar is met borstvoeding, zijn er heel wat geneesmiddelen die geen nadelige effecten hebben bij je baby of op de melkproductie. Zo is er bijvoorbeeld voldoende aanbod aan pijnstillers, antibiotica en antidepressiva, die veilig te gebruiken zijn bij borstvoeding.

Vermeld altijd aan de arts dat je borstvoeding geeft, zodat deze hiermee rekening kan houden bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

Als je antibiotica neemt, is dat geen reden om de borstvoeding te stoppen. Sommige zijn wel schadelijk, maar ze kunnen worden vervangen door veilige varianten

Is er van een bepaald geneesmiddel geweten dat het nadelige effecten kan hebben bij borstvoeding, dan zal er een afweging gedaan worden.

  • Weegt het voordeel van het nemen van de medicatie op tegen het te verwachten negatief effect?
  • Is er een variant van het geneesmiddel dat minder nadelen geeft?
  • Is het opstarten van de behandeling noodzakelijk, of kan deze uitgesteld worden tot je kind wat ouder is?
Twijfels of vragen?

Aarzel nooit om bijkomende informatie te vragen aan uw arts, apotheker, vroedvrouw of lactatiekundige.

Bij volgende situaties kan borstvoeding echt niet of moet je voorzichtig zijn:

  • Als je geneesmiddelen moet nemen die voor jou levensnoodzakelijk zijn, maar je baby kunnen schaden bv. chemotherapie.
  • Bij de toepassing van radioactieve middelen voor diagnostische doeleinden moet de borstvoedingsperiode een tijdje onderbroken worden. Je kan tijdelijk afkolven en de moedermelk weggieten. De duur van de onderbreking is afhankelijk van het gebruikte radioactieve product tijdens het onderzoek. Vraag advies aan de radioloog of je behandelend arts.