Inspiratie en oefeningen

Je kiest zelf met welke dimensie je wil starten. Je moet dus zeker niet met de eerste dimensie starten of alle dimensies tegelijkertijd evalueren. Het levert juist betere resultaten op als je een tijdje werkt aan 1 dimensie. Bovendien heeft werken aan 1 dimensie ook positive effecten op andere dimensies, want ze zijn allemaal met elkaar verweven.

Kortom: Neem je tijd en doe het stap voor stap.Help?!

Kan je extra ondersteuning gebruiken? Bekijk ons ondersteuningsaanbod.

Inspirerende voorbeelden

Benieuwd hoe anderen het aanpakken? 

Het pedagogisch team van vereniging De Blauwe Lelie probeert de kinderbegeleiders en onthaalouders maandelijks te prikkelen met een pedagogisch weetje met hieraan een uitdaging gekoppeld. Toen ze de "Goe bezig kalender" van Kind & Gezin ontvingen, ontstond het idee om maandelijks een kalenderblaadje te belichten en hierover een krantje te maken. De ouders werden mee betrokken en kregen maandelijks bij hun factuur dit krantje mee toegestuurd. In het krantje staan een heleboel laagdrempelige, eenvoudige weetjes en uitdagingen om samen met de kinderen aan de slag te gaan. Alles sluit aan bij hun pedagogische visie en bij de bouwstenen van MeMoQ.
Ontdek het hier:
 
MeMosnaQs: een heerlijke en hapklare manier om pedagogische kwaliteit te meten.
De pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel vertaalden dimensie 3, 4, 5 en 6 van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ naar 150 kant-en-klare opdracht- en reflectiekaartjes: MeMosnaQs. Op elke kaart staan een hapklare opdracht, vragen om de opdracht nadien te bespreken en extra uitleg over het doel. Sommige opdrachten kan je uitvoeren tijdens een teamoverleg. Omdat er niet altijd tijd is voor overleg, zijn er ook veel opdrachten die je kan doen in de leefgroep met de kinderen of ouders. Alles is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd. Zo kunnen kinderdagverblijven er zelfstandig mee werken. Concrete uitleg over hoe je met het spel werkt lees je in pdf de bijhorende handleiding . In pdf de woordenlijst vind je een verklaring van moeilijke woorden op de kaarten. Wil je meer info over de MeMosnaQs of wil je een doos bestellen? Kijk op www.memosnaqs.be of contacteer opgroeieninbrussel@vgc.be.

Tijdens de inspiratiedagen MeMoQ in 2018 lieten collega's uit het werkveld zien hoe zij aan de slag gingen met MeMoQ. Bekijk hier alle presentaties. 

Aan de slag met het pedagogische raamwerk en het zelfevaluatie-instrument
Boempatat
De Qwally’s zijn een voorbeeld van hoe UNIEke KinderOpvang energie vindt om te MeMoQ’en. Wij wekken interesse voor MeMoQ bij ouders en medewerkers met een wedstrijd. Door win-win situaties te zoeken en keuzes te maken, zorgen we voor extra motivatie om aan pedagogische kwaliteit te werken.
Infano
We ontdekken wat de link is tussen het alledaagse leven in de groeps- en gezinsopvang en MeMoQ en hoe we dit, vanuit onze rol als coach, samen kunnen aanpakken om zo MeMoQ in te pluggen in de eigen werking.
Solidariteit voor het Gezin
Wij stellen je graag de sloeberboot voor. Deze boot vormt de creatieve drager van het kwaliteitsprogramma waarmee kinderzorg sinds begin 2017 de opvangwateren trotseert.
't OpZet
We leggen linken tussen elementen uit het zelfevaluatie-instrument en de achtergrond van waaruit ze zijn opgenomen. We leggen de link tussen het doel en de weg ernaartoe. We laten ook zien wat het raamwerk nog meer kan betekenen voor je praktijk dan wat in het zelfevaluatie-instrument is opgenomen.
VCOK
Hoe kan je kinderbegeleiders stimuleren om samen te reflecteren? We focussen op jouw rol in het begeleiden van reflectie via allerlei opdrachten, vragen en stellingen uit het spel ‘Kwaliteit Troef’. Deze methodieken kan je flexibel inzetten tijdens coaching of begeleiding van medewerkers, bij zelfevaluatie… Zo help je begeleiders na te denken over de eigen praktijk en die reflectie te verbinden met de visie uit het pedagogisch raamwerk.
VCOK Knisper
We zoeken naar de verbinding van het zelfevaluatie-instrument met je dagelijkse werking, je vormingsbeleid, je kwaliteitshandboek, de inhoud van je teamvergaderingen... Hoe kan je dit alles kaderen in en samenbrengen tot een samenhangend geheel? Je krijgt heel wat voorbeelden en praktische tips en methodieken om hiermee aan het werk te gaan.
VGC
Hoe maak je het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ hapklaar? We serveren je kant-en-klare recepten om de verschillende dimensies op een eenvoudige manier te bespreken met je team.

Het kwaliteitshandboek, het pedagogisch raamwerk, het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ, allemaal instrumenten om te werken aan de pedagogische kwaliteit. Hoe kan je een route voor je pedagogisch beleid uitstippelen met de instrumenten in je reistas? Een route die je stap voor stap leidt richting pedagogisch kwaliteit.
Vier Hoog en GO-KO
Tijdens deze workshop krijg je concrete handvaten, tips en praktijkvoorbeelden mee om je sterktes en groeipunten in beeld te brengen. Met deze tools kan je zelf creatief aan de slag om het pedagogisch raamwerk uit te werken op maat van jouw organisatie.
VVSG en praktijkgetuigenissen
MeMoQ is hét instrument om samen met je team te bouwen aan pedagogische kwaliteit. Dit vraagt vaak grote of kleine veranderingen waar je samen aan werkt. Je krijgt een zicht op de verschillende stappen van een veranderingsproces, jouw rol als medewerker en de plaats van MeMoQ in het veranderingsproces. Laat je inspireren door andere organisatoren kinderopvang die reeds aan de slag gingen met het 6D-Model.

VWV, 't Ballonneke, Familiehulp
Over het inzetten van triggers die aanzetten tot nadenken, spreken en doen: een kaartspel waarmee je op een laagdrempelige manier kritisch kan stilstaan bij de huidige pedagogische kwaliteiten van een begeleider en dat kan helpen om – daar waar nodig – aanpassingen te doen. Een filmmethodiek om met onthaalouders aan de slag te gaan met de verschillende dimensies. 

Hoe de zes dimensies leren kennen? 
CEGO
Uit de nulmeting MeMoQ blijkt dat de dimensies betrokkenheid, educatieve ondersteuning en omgeving in Vlaanderen nog voor verbetering vatbaar zijn. Kinderen geven ons continu signalen: hoe kunnen we nu elk kind, ongeacht de leeftijd, op elk moment van de dag tot een hogere betrokkenheid krijgen? Hoe kunnen we de educatieve ondersteuning hierop afstemmen en een rijkere omgeving aanbieden? In deze workshop gaan we verdiepend in op deze 3 dimensies.
IBO De Speelvogel
Een memory- en dobbelspel om samen met je team te reflecteren over je begeleidingshouding en hoe deze inspeelt op de verschillende dimensies van MeMoQ.

Observeren en reflecteren
Katholiek onderwijs
Kwalitatieve kinderopvang vraagt reflectieve medewerkers. Reflectieve medewerkers zijn bereid om stil te staan bij hun handelen en te leren van, aan en met elkaar, kinderen, gezinnen en de buurt. We brengen verschillende reflectiemethodieken aan om op een eenvoudige manier vanuit de 6 dimensies te reflecteren over de kwaliteit in de kinderopvang.
CVO Diest
Hoe kan je het proces begeleiden bij kinderbegeleiders(in spe) om verdiepend te leren reflecteren? Hoe kan je dit linken aan het pedagogisch kader en de dimensies van MeMoQ? Do's en dont's vanuit de ervaringen van de opleidingen begeleider in de kinderopvang.
Stad Gent
We tonen onze ‘MeMoQ+’: een handleiding met richtlijnen en een concreet stappenplan op maat van onze eigen dienst. Maar we willen vooral stilstaan bij de ‘weg daarnaartoe’ en ook hoe we hier verder mee aan de slag gaan: waarover struikelden we? Welke keuzes hebben we gemaakt en waarom? En… hoe gaan we nu verder samen met alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van opvanglocaties?Oefeningen

Deze filmpjes zijn oefeningen op het zelfevaluatie-instrument. Je vindt er één per dimensie.

pdf Dimensie 1 - welbevinden: bespreking oefening


pdf Dimensie 2 - betrokkenheid: bespreking oefening


pdf Dimensie 3 - emotionele ondersteuning: bespreking oefening


pdf Dimensie 4 - educatieve ondersteuning: bespreking oefening