Hoe verloopt de evaluatie van de ondersteuningsnood van mijn kind?

De evaluatieprocedure verloopt zo veel mogelijk digitaal.