Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag?

Je uitbetaler Groeipakket bepaalt of je kind recht heeft, op welk bedrag het recht heeft en voor welke periode. Hij baseert zich hiervoor op het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind. Die wordt uitgevoerd door een evaluerend arts, erkend door Opgroeien.

Het bedrag varieert naargelang de ernst van de ondersteuningsnood, die wordt uitgedrukt in punten.