Hoeveel tijd heb ik om mijn aanvraag te vervolledigen (eerste aanvraag)?

Inlichtingenformulieren

We raden je aan om het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Je hebt hiervoor 4 maanden tijd. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.  

We bekijken of deze informatie voldoende is om je aanvraag aan de evaluerend arts te bezorgen.

Specifieke vragenlijsten

Als dit niet voldoende is, dan zullen wij je vragen ons bijkomende informatie te bezorgen. Gebruik daarvoor bij voorkeur de vragenlijsten. Je kan deze informatie aan je aanvraag toevoegen tot je bericht krijgt dat:

  • je aanvraag voor evaluatie werd toegewezen aan de arts
  • je kind werd uitgenodigd voor een (video)consult.

De arts zal op basis van de beschikbare documenten de specifieke ondersteuningsnood van je kind evalueren.

Indien er later nieuwe elementen zijn (zoals achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, het optreden van een nieuwe pathologie of een wijziging van schoolrichting en/of intensievere therapeutische ondersteuning), dan kan je bij je uitbetaler Groeipakket een vraag tot herziening indienen.