Hoeveel tijd heb ik om mijn aanvraag te vervolledigen (vraag tot herziening)?

Inlichtingenformulieren

We raden je aan om het psychosociaal inlichtingenformulier zo grondig mogelijk in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het digitaal platform Mijn Kind en Gezin. Contacteer je GMD-houdend of behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier te vervolledigen (in eHealth). Voeg de documenten toe die je al in je bezit hebt. We bekijken of dit voldoende is om je aanvraag over te maken aan de evaluerend arts.

De uiterste datum waarop de inlichtingenformulieren ingevuld moeten zijn staat vermeld in je evaluatiedossier op Mijn Kind en Gezin. Heb je na die datum nog meer tijd nodig, vraag dan aan je uitbetaler Groeipakket om je aanvraag te annuleren. Je kan later een nieuwe aanvraag indienen bij je uitbetaler Groeipakket.  

Specifieke vragenlijsten

Als we over onvoldoende informatie beschikken, zullen we je contacteren. Je hebt dan 2 maanden tijd om bijkomende vragenlijsten toe te voegen. Uitstel is hierna niet meer mogelijk. De arts zal op basis van de beschikbare documenten de specifieke ondersteuningsnood van je kind evalueren.