Kan ik de aanvraagformulieren in het Frans ontvangen?

Als Vlaamse overheid volgen we de geldende taalwetgeving. Dat verplicht ons om in de mondelinge en schriftelijke communicatie in Vlaanderen het Nederlands te gebruiken, tenzij je gedomicilieerd bent in een faciliteitengemeente:

  • Je kan dan via het tabblad ‘Mijn profiel’ de taal veranderen naar het Frans.
  • Alle communicatie wordt vervolgens in het Frans verstuurd (zowel voor een randgemeente als een taalgrensgemeente).
  • Je keuze wordt opgeslagen voor 5 jaar.

Woon je niet in een faciliteitengemeente? Dan kan je je laten bijstaan door een tolk of een vertrouwenspersoon die Nederlandstalig is.