Kan ik meer informatie krijgen over het resultaat van de evaluatie in een concreet dossier?

Resultaat van de evaluatie

Voor meer informatie over het resultaat van de evaluatie kan je terecht bij team Zoë:

Voor een stand van zaken van het dossier van je kind kan je de status raadplegen op het digitaal platform Mijn Kind en Gezin.

Voor vragen over de beslissing van de uitbetaler Groeipakket (over het toegekende bedrag, de termijn of het recht op zorgtoeslag) neem je het best contact op met de uitbetaler.