Kan ik voorrang krijgen bij de behandeling van mijn aanvraag?

Als er een ernstig gevaar bestaat voor de gezondheid van je kind, dan zal de behandelend arts dit aanduiden bij de medische gegevens en zal je aanvraag met voorrang behandeld worden.

Het is ons streven om alle kinderen, die ervoor in aanmerking komen, gelijke kansen te geven op een zorgtoeslag. Daarom zou het onfair zijn in te gaan op de vraag om een aanvraag voor een andere reden voorrang te geven.