Moet mijn kind aanwezig zijn bij het videoconsult?

Ja. Je kind moet aanwezig zijn bij het videoconsult om:

  • zich te identificeren
  • bepaalde handelingen uit te voeren op vraag van de arts.

Je kind hoeft niet de hele tijd aanwezig te zijn. Je kan nog zaken bespreken met de arts nadat je kind de ruimte heeft verlaten.