Op welke aanvragen is de administratieve verlenging van de beslissingstermijn niet van toepassing?

Opgroeien zal een beslissingstermijn administratief verlengen als er niet tijdig over een herziening kan worden beslist. Deze maatregel geldt niet voor aanvragen waarbij de gevraagde informatie niet ingediend werd:

  • psychosociaal inlichtingenformulier (via het portaal Mijn Kind en Gezin);
  • medisch inlichtingenformulier (via eHealth).

Kinderen voor wie we de inlichtingenformulieren niet ontvangen hebben krijgen een herinneringsbrief of een bericht via eBox.

De administratieve verlenging is ook niet van toepassing bij een herziening op vraag van de ouders.