Waar kan ik terecht als ik niet akkoord ben met de wijze waarop de evaluatie van de ondersteuningsnood van mijn kind verliep?

Ben je niet akkoord met de wijze waarop de evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind verliep (de manier waarop je behandeld werd, de doorlooptijd, het verloop ...)? Contacteer dan de Klachtendienst van Kind en Gezin.