Waar kan ik terecht als ik niet akkoord ben met de wijze waarop het contact met de uitbetaler Groeipakket verliep tijdens de zorgtoeslagaanvraag?

Ben je niet akkoord met de wijze waarop het contact met je uitbetaler Groeipakket verliep tijdens je zorgtoeslagaanvraag? Contacteer dan de Klachten-en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket.