Wat als Opgroeien bij een herziening niet tijdig een evaluatie kan uitvoeren?

Wanneer je als ouder het medisch en psychosociaal inlichtingenformulier bezorgde, maar Opgroeien niet tijdig een nieuwe evaluatie kan uitvoeren, dan wordt de zorgtoeslag automatisch (verder) toegekend. Op basis van die administratieve verlenging van Opgroeien kan je uitbetaler Groeipakket de zorgtoeslag blijven doorbetalen.

Belangrijk

Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.