Wat gebeurt er bij de administratieve verlenging van de beslissingstermijn met de bijkomende rechten?

Door de administratieve verlenging van de beslissingstermijn blijven ook de bijkomende rechten gegarandeerd.

Belangrijk

Deze maatregel geldt enkel voor de herzieningen die systematisch opgestart worden door Opgroeien, niet voor herzieningen op vraag van ouders.