Welke andere voordelen en rechten kan ik krijgen buiten een zorgtoeslag?

De punten behaald op de medisch-sociale schaal kunnen ook aanleiding geven tot bijkomende sociale en fiscale rechten/voordelen bij verschillende (overheids)diensten. De betrokken diensten hebben via uitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ - de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert) toegang tot het resultaat van de evaluatie van de ondersteuningsnood. Op basis daarvan bepalen zij of je kind voldoet aan de voorwaarden en zo ja, kennen zij het recht toe.  

De meeste rechten worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag.
Sommige rechten worden niet automatisch toegekend. Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie.