Ontwikkeling

Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Elk kind doet dat op zijn eigen tempo. Niet enkel de aanleg van het kind speelt hierin een rol, maar ook de kansen en de aanmoediging die het krijgt. Hier vind je info over de verschillende fases die een kind doormaakt en hoe je zijn ontwikkeling kan stimuleren.

> Opvolging van de ontwikkeling

Tijdens elk contact onderzoekt de verpleegkundige of arts de ontwikkeling van je kind. Daarvoor gebruikt hij het Van Wiechenonderzoek.

Je kind wordt onderzocht op de volgende domeinen:

  • fijne motoriek (bewegingen van handen en vingers in combinatie met kijken; bv. naar een speeltje kunnen reiken en het vastpakken)
  • grove motoriek (bv. hoofd optillen in buiklig, kunnen omrollen, zitten, kruipen, …) 
  • communicatie (bv. reageert je baby met een lach, de eerste woordjes, …) 
  • adaptatie (het oplossen van problemen, bv. vormpjes in een vormenstoof steken, …) 
  • persoonlijkheid en sociaal gedrag (spelletjes meespelen, een eigen willetje hebben, …)

Uiteraard houden ze er rekening mee dat het tempo waarin kinderen zich ontwikkelen, sterk verschilt van kind tot kind. Het ene kind slaagt er sneller in om het rollen onder de knie te krijgen en het andere kind zegt sneller zijn eerste woordje. Jouw informatie is belangrijk. Jij kent je kind het best en jij kan aan de verpleegkundige of arts meer vertellen over hoe je kind zich thuis gedraagt.

Bij de verpleegkundige of arts kan je advies krijgen om sommige domeinen extra te stimuleren. Als ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van je kind, zullen ze je doorverwijzen naar je behandelend arts.

Ongerustheid
Het gebeurt dat een kind vergeleken wordt met andere kinderen (bv. broers of zussen). Sommige verschillen kunnen verontrustend zijn. Bespreek je ongerustheid met de behandelend arts of verpleegkundige. Zij onderzoeken of er al dan niet problemen zijn. 

Bij vroeggeboorte 

Het is verwarrend en moeilijk voor ouders van te vroeg geboren kinderen als de ontwikkeling van hun kind vergeleken wordt met de ontwikkeling van een op tijd geboren baby.  

Voor te vroeg geboren kinderen houden we rekening met aantal weken prematuriteit voor de interpretatie van het Van Wiechen-onderzoek. 

In de opvang

De begeleider in de kinderopvang zal eerst de ouders aanspreken als hij zich zorgen maakt over de ontwikkeling bij een kind.

Problemen in de ontwikkeling
Het is belangrijk om problemen tijdig op te merken. Zo kan het kind tijdig extra ondersteund worden.

Er bestaan verschillende centra voor ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen. Ze verschillen in wat ze aanbieden (enkel onderzoek of ook begeleiding), hun specifieke deskundigheid (bv. vooral taal en communicatie, algemene ontwikkeling, autisme, …), hun wachtlijsten en de vergoeding die ouders betalen.

Moeilijkheden bij een kind kunnen beangstigend zijn. Voor veel mensen is het een steun om hun ervaringen te bespreken met iemand die ze vertrouwen.