Anders dan verwacht

Mogelijke oorzaken:

  • een ouder die er helemaal alleen voor staat
  • verdriet uit de kinderjaren dat naar boven komt
  • verlies van een kindje dat nog niet verwerkt is
  • problemen in de relatie
  • de zwangerschap die ongepland is
  • de zwangerschap die eindigt in een pril zwangerschapsverlies
  • vroeggeboorte
  • een kind met specifieke ondersteuningsbehoefte (bv. door een genetische aandoening)
  • moeizaam herstel van de mama na de bevalling

Gevoelens van pijn, verdriet, angst, onzekerheid, twijfel, boosheid, … zijn op deze momenten normaal, maar soms worden ze moeizaam begrepen, niet opgemerkt of zelfs miskend door de omgeving.

Voor wie het moeilijk heeft, kan een luisterend oor van zijn partner, familie, vrienden, … steun bieden.

Contacteer een professionele hulpverlener, bv. een arts, verpleegkundige of vroedvrouw voor al je vragen en twijfels.

Mama Noor