Bevallingsplaats


In een ziekenhuis bevallen

Bevallen in een ziekenhuis geeft je mogelijk een gevoel van veiligheid. Of je verkiest een ziekenhuisverblijf als korte periode van relatieve rust na de bevalling. Houdt de bevalling een risico in, zullen de arts of vroedvrouw hoe dan ook een bevalling in een ziekenhuis aanbevelen. Dit kan in volgende gevallen:

 • ziekte of aandoening van de moeder
 • problemen bij een eerdere bevalling
 • geboorte van een meerling
 • voorliggende moederkoek
 • bloedingen
 • ... 

Wil je in een ziekenhuis bevallen, bezoek dan tijdens de zwangerschap al eens de kraamafdeling.

 • Vraag wat je moet meebrengen voor jezelf, je kindje, ...
 • Vraag een informatiebrochure over kamerkeuze en bijbehorende kostenplaatje, maaltijden, bezoek, dienstverlening, ...
 • Vraag naar de nachtingang.
 • Organiseer vooraf het vervoer naar de kraamafdeling voor wanneer je in arbeid bent en indien nodig opvang voor de andere kinderen.

In enkele ziekenhuizen in Vlaanderen is het mogelijk om onder water te bevallen. Bespreek de mogelijkheden en voorwaarden met een arts of vroedvrouw.


De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid startte projecten 'bevallen met verkort ziekenhuisverblijf'. Ze zijn bestemd voor zwangere vrouwen die kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis en voor wie de artsen een risicoloze bevalling verwachten. Als ouder kies je zelf of je al dan niet aan het pilootproject wil deelnemen. De ziekenhuizen werken samen met andere instellingen en zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis zoals vroedvrouwen, Kind en Gezin en huisartsen om ook na een vroeg ontslag kwalitatieve zorg te garanderen. De projecten worden na 2 jaar geëvalueerd in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. Vier projecten lopen in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, georganiseerd rond volgende ziekenhuizen: 

 • Brussel: Erasmus ziekenhuis, UZ Brussel
 • Gent: AZ Jan Palfijn Gent, AZ Maria Middelares Gent, AZ St-Lucas Gent, UZ Gent
 • Leuven: UZ Leuven, Heilig-Hart ziekenhuis Leuven (Regionaal Ziekenhuis Tienen in een 2e fase), Algemeen ziekenhuis Diest
 • Sint-Niklaas: AZ Nikolaas

Naast deze projecten nemen ook andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis soortgelijke initiatieven (bv. Project moederzorg met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Rembert Torhout, AZ Alma Eeklo, AZ Sint-Augustinus Veurne).

Vraag naar meer informatie in je ziekenhuis.

Thuisbevalling

Bij een thuisbevalling verloopt de geboorte in de geborgenheid van de huiselijke sfeer. Om risico's te beperken, moet de thuisbevalling goed worden voorbereid in overleg met een arts en vroedvrouw. Ga na welke benodigdheden in huis moeten worden gehaald. Controleer of er voldoende voorzieningen zijn in de omgeving. Contacteer deze voorzieningen vooraf om inlichtingen te vragen, bv. als de mama toch naar het ziekenhuis moet worden gebracht.

Tips

 • Zwanger zijn is een ingrijpende gebeurtenis. De vroedvrouw kan helpen bij het maken van keuzes en het krijgen van inzicht in je zwangerschap en bevalling. Begeleiding tijdens de zwangerschap biedt ruimte om bewust tijd te maken voor je kind en bereidt je voor op de geboorte. Tijdens de arbeid coacht de vroedvrouw je doorheen je bevalling. Na de bevalling ondersteunt ze de zorg voor jezelf en je kindje. Ook na een vroeg ontslag uit het ziekenhuis, blijft zo jullie medische opvolging gegarandeerd. Tenslotte kan de vroedvrouw ook veel voor je betekenen als de zwangerschap en kraamtijd anders lopen dan verwacht. Vind een vroedvrouw via de beroepsorganisatie van vroedvrouwen.
 • Denk nu al na over hoe het huishoudelijk werk na de geboorte kan worden verlicht. Misschien is er wel iemand in je directe omgeving die wil helpen met koken, de was doen, … Voor huishoudelijke taken kan je ook terecht bij Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen, kan je gebruik maken van dienstencheques, ... 
 • Kraamzorg biedt ondersteuning voor huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp. Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek, … Organiseer kraamzorg 3 maanden voor je bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp. Informeer je bij het expertisecentrum kraamzorg.
 • Bovenstaande ondersteuning en begeleiding biedt ruimte voor rust en herstel, om van je gezin te genieten, … Beperk ook daarom het bezoek bv. tot bepaalde tijdstippen van de dag of de week of bundel het bezoek.
Bekijk ook ...