Consult 16 weken

Tijdens dit consult kunnen we het met jou verder hebben over:
  • de aanpassingen van de leef- en slaapomgeving als je kindje begint om te rollen en zich begint op te trekken
  • hoe je kind reageert op onbekenden?

Vaccinaties

Tijdens dit consult krijgt je kind volgende vaccinaties door de arts: 

  • 3e vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B (allemaal in 1 prik),
  • 2e vaccinatie tegen pneumokokken
  • eventueel vaccinatie tegen rotavirus 

Groei en ontwikkeling 
De groei wordt opgevolgd en de arts voert een kort klinisch onderzoek uit. Via het Van Wiechenonderzoek volgt de arts de ontwikkeling van je kind. Hij gaat na of:  

  • je kind geïnteresseerd is in zijn eigen handen
  • je kind zijn handen af en toe open doet
  • je kind reageert op geluiden wanneer jij of iemand anders ertegen praat 
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen
  • je  kind in buiklig zijn hoofd al even kan opheffen

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...