Consult 16 weken

Vaccinaties

Tijdens dit consult krijgt je kind volgende vaccinaties door de arts: 

  • 3e vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B (allemaal in 1 prik),
  • 2e vaccinatie tegen pneumokokken
  • Eventueel vaccinatie tegen rotavirus 

Groei en ontwikkeling 
De groei wordt opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek volgt de arts de ontwikkeling van je kind. Hij gaat na of:  


  • je kind geïnteresseerd is in zijn eigen handen
  • je kind zijn handen af en toe open doet
  • je kind reageert op geluiden wanneer jij of iemand anders ertegen praat 
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen
  • je  kind in buiklig zijn hoofd al even kan opheffen
Tijdens dit consult kunnen we het met jou verder hebben over:
  • de aanpassingen van de leef- en slaapomgeving als je kindje begint om te rollen en zich begint op te trekken
  • hoe je kind reageert op onbekenden?

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...