Consult 16 weken

Kind en Gezin werkt momenteel met een minimale fysieke dienstverlening. In de consultatiebureaus ligt de focus op vaccinaties. Daarnaast is er ook een fysieke consultatie bij pasgeboren baby's. Naast die minimale fysieke dienstverlening wordt ook alles op alles gezet om via telefoon en chat de ouders te ondersteunen.


Vaccinaties

Tijdens dit consult krijgt je kind volgende vaccinaties door de arts: 

  • 3e vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B (allemaal in 1 prik),
  • 2e vaccinatie tegen pneumokokken
  • Eventueel vaccinatie tegen rotavirus 

Groei en ontwikkeling 
De groei wordt opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek volgt de arts de ontwikkeling van je kind. Hij gaat na of:  


  • je kind geïnteresseerd is in zijn eigen handen
  • je kind zijn handen af en toe open doet
  • je kind reageert op geluiden wanneer jij of iemand anders ertegen praat 
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen
  • je  kind in buiklig zijn hoofd al even kan opheffen
Tijdens dit consult kunnen we het met jou verder hebben over:
  • de aanpassingen van de leef- en slaapomgeving als je kindje begint om te rollen en zich begint op te trekken
  • hoe je kind reageert op onbekenden?

Wil je een afspraak maken in een consultatiebureau? Dan kan dat voortaan ook online...