Vijfde ziekte

Ook gekend als erythema infectiosum, parvovirus B19.

Wat is het?

De vijfde ziekte is een kinderziekte die vooral voorkomt bij kinderen tussen 4 en 10 jaar. Ze wordt veroorzaakt door een virus.

 • De ziekte gaat vanzelf over. Je ziet ze het meest in de late winter of de vroege lente
 • Als een kind de vijfde ziekte eenmaal heeft gehad, is het levenslang beschermd tegen de ziekte
 • Kinderen met sikkelcelanemie of abnormale rode bloedcellen, zoals sferocytose kunnen levensgevaarlijk ziek worden door dit virus
 • De vijfde ziekte kan verward worden met andere vlekjesziekten

Symptomen

Het kind voelt zich vaak niet ziek. Wel:

 • lichte koorts en jeuk
 • rode wangen met grillige, rozerode vlekjes
 • kantvormige huiduitslag op ledematen, symmetrisch voorkomend

Na ongeveer 10 dagen is de uitslag verdwenen, maar hij kan tijdelijk terugkomen bij warmte, kou, inspanning en stress.

Besmetting

 • Het virus wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht bij hoesten en niezen
 • Het is besmettelijk in de week voordat de vlekjes verschijnen. Zodra je de uitslag ziet, is het niet meer besmettelijk

Verzorging en aanpak

 • Vrouwen die in de eerste helft van de zwangerschap de vijfde ziekte krijgen, hebben een hogere kans op een pril zwangerschapsverlies of een doodgeboren kind. Je kan je daar niet tegen beschermen, want de ziekte is besmettelijk voordat de uitslag zichtbaar wordt
 • Zwangere vrouwen in de kinderopvang nemen het best contact op met hun behandelend arts of met de arbeidsgeneeskundige dienst

Kan je kind naar de opvang komen?

Ja, als de algemene toestand van je kind het toelaat.