Windpokken

Ook gekend als waterpokken, varicella zoster, zona.

Wat is het?

 • Bijna iedereen krijgt als kind windpokken. Het is een typische kinderziekte. Kinderen genezen meestal na enkele dagen zonder enige nawerking
 • Volwassenen lopen een groter risico op complicaties en op een heviger verloop van de ziekte
 • Windpokken worden veroorzaakt door een virus. De ziekte komt meestal voor in de winter of in de vroege lente
 • Na genezing ben je levenslang tegen windpokken beschermd
 • Het virus blijft in het lichaam aanwezig en kan later gordelroos, ook zona of herpes zoster genoemd, veroorzaken
 • Het is belangrijk om krabben te voorkomen, want zo ontstaan er littekens of infecties
 • Soms kan er een complicatie optreden, maar ze zijn zeldzaam (longontsteking,  hersenontsteking en ataxie (waggelend gangpatroon))
 • Pasgeborenen van wie de moeder in de periode rond de bevalling windpokken heeft gekregen, kunnen levensgevaarlijk ziek worden

Symptomen

De symptomen van windpokken zijn:

 • huiduitslag op de romp die zich verspreidt naar het gezicht en het hoofd
 • koorts
 • hoofdpijn
 • hoesten
 • jeuk

De huiduitslag ontwikkelt zich tot duidelijk zichtbare blaasjes, die opdrogen en waar korstjes op komen. Als je kind er niet aan krabt, vallen de korstjes af zonder littekens achter te laten.

Besmetting

Het virus wordt overgedragen via:

 • druppels in de lucht bij hoesten of niezen
 • het vocht in de blaasjes

Windpokken zijn erg besmettelijk. De ziekte is besmettelijk vanaf 2 dagen voordat de uitslag zichtbaar is, totdat de blaasjes ingedroogd zijn. De kans is erg groot dat er al andere kinderen besmet zijn voordat je ziet dat een kind windpokken heeft.

Windpokken worden veroorzaakt door hetzelfde virus dat gordelroos of zona veroorzaakt. Dit virus behoort tot de familie van de herpesvirussen. Daardoor kan je als volwassene met gordelroos je kind besmetten met windpokken.

Verzorging en aanpak

 • Zorg voor een goede algemene hygiëne.
 • Het is moeilijk om besmetting volledig te voorkomen, want de kans dat een kind de windpokken verspreidt voordat de ziekte zichtbaar is, is zeer groot
 • Ibuprofen kan beter niet toegediend worden bij windpokken
 • Zwangere vrouwen die niet immuun zijn voor windpokken, nemen het best contact op met hun behandelend arts als ze in contact komen met een persoon met windpokken.
 • Informeer als opvang alle ouders als er windpokken circuleren in de opvang.

Vaccinatie

 • Er bestaat een vaccin tegen windpokken. De Hoge Gezondheidsraad beveelt geen algemene vaccinatie van kinderen aan omdat er onvoldoende gegevens zijn om dit te doen:
  • Er is nog onvoldoende kennis over de beschermingsduur na vaccinatie
  • Bij een onvoldoende vaccinatiegraad tegen windpokken zouden meer niet beschermde ouderen besmet kunnen worden. Zij lopen gevaar voor een ernstiger ziekteverloop
  • De invloed van een algemene vaccinatie op het aantal gevallen van zona op latere leeftijd is nog onvoldoende gekend

In België wordt de vaccinatie tegen windpokken daarom momenteel alleen geadviseerd voor specifieke risicogroepen en –personen. Er gebeurt veel onderzoek over die aspecten. De Hoge Gezondheidsraad volgt dit van nabij op.

Op het consultatiebureau van Kind en Gezin worden enkel vaccins toegediend van het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsgraad. Zolang windpokkenvaccinatie daar niet toe behoort, kunnen ouders die dit vaccin voor hun baby willen enkel bij hun behandelend arts terecht.

Kan je kind naar de opvang komen?

Opvang van baby's en peuters

Nee. Je kind kan terug naar de opvang komen als alle blaasjes volledig opgedroogd zijn én ten vroegste 6 dagen na het verschijnen van de eerste blaasjes. Je kind moet zich ook fit gedragen/voelen. Dit is nodig omwille van de lagere immuniteitsgraad en de hogere kans op verwikkelingen in deze leeftijdsgroep.

Gezien elke doorbraakinfectie van varicella potentieel besmettelijk is, is het aanbevolen dezelfde maatregel te hanteren voor kinderen die gevaccineerd werden tegen deze ziekte.

Dit advies is ook van toepassing op schoolgaande kinderen die je opvangt samen met baby's en peuters om hen niet te besmetten.

Buitenschoolse opvang

Ja, als het kind zich niet ziek (meer) voelt, kan het naar de buitenschoolse opvang gaan.