Waarom vaccineren we? - interview met Pierre Van Damme

Professor Pierre Van Damme, hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, Universiteit Antwerpen, geeft inzicht in vaccineren en het belang ervan.

 Professor Pierre Van Damme, hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, Universiteit Antwerpen

Door te vaccineren zorg je ervoor dat je kind weerstand opbouwt tegen ernstige infectieziekten. Je geeft je kind eigenlijk een rugzakje dat het meedraagt en beschermt.

Professor Pierre Van Damme

quote-mark

We vaccineren in de eerste plaats om je kind zo gezond mogelijk te houden. Het maakt deel uit van een hele aanpak van gezond blijven, waar ook gezonde voeding, voldoende bewegen en tandenpoetsen bij horen. 

Bij een infectieziekte beslis je niet wanneer je eraan blootgesteld wordt, de infectieziekte kiest jou. Door te vaccineren zorg je ervoor dat je kind weerstand opbouwt tegen ernstige infectieziekten. Je geeft je kind eigenlijk een rugzakje dat het meedraagt en beschermt. Pasgeborenen en baby’s hebben maar een klein rugzakje waardoor elke infectieziekte gemakkelijker vat op hen heeft en ernstige gevolgen kan hebben. Daarom moeten we hen beschermen.

Ten tweede: hoe meer kinderen we vaccineren, hoe groter het maatschappelijk voordeel. Je zorgt ervoor dat de kiem niet van de ene op de andere persoon kan overgaan en zo kan je een ziekte op regioniveau uitroeien. Als we 95 procent halen, zijn we goed bezig. In die laatste 5 procent zitten moeilijk bereikbare kinderen, kinderen die een kankertherapie volgen of een ernstige immuunziekte hebben. Zij kunnen niet gevaccineerd worden. Als hun vriendjes ingeënt zijn, genieten zij mee van die bescherming. Dat is het mooiste wat een maatschappij kan doen.

Polio is al 10 jaar uitgeroeid in Europa. Waarom blijven we hiervoor toch verplicht vaccineren?

Simpel, polio is wereldwijd nog niet onder controle. Als we nu stoppen met vaccineren, krijgen we morgen opnieuw kinderen die vatbaar zijn voor polio. De dag erna zijn het er een paar meer, 2 dagen nadien nog meer en zo verder. Als zo’n niet-gevaccineerd kind in contact komt met iemand buiten Europa die drager is van polio of in contact komt met iemand die naar deze landen reisde, loopt het kind het risico om besmet te worden.

Polio is pas onder controle als de hele wereldbevolking niet langer vatbaar is. Dán kunnen we stoppen met het toedienen van het poliovaccin.

Wat met schadelijke stoffen in vaccins?

Het doel van vaccineren is om kinderen gezond te houden: er zit dus niets gevaarlijks in vaccins. Of nog: al wat in een vaccin zit, moet er ook in zitten. Er circuleert wél veel foute informatie. Neem bijvoorbeeld aluminium. Dat zit inderdaad in een vaccin, maar in een zeer veilige dosis en met een duidelijk doel. Het zorgt ervoor dat je meer antistoffen aanmaakt. Wist je trouwens dat je meer aluminium binnenkrijgt als je rondloopt in een stad of bepaalde dingen eet?

Verder is niet alles wat na een vaccinatie optreedt ook het gevolg van dat vaccin. We weten dat roodheid van de arm, jeuk, huilgedrag en koorts gevolgen zijn van een vaccinatie. Maar ook hier zien we de verspreiding van foute info, zoals autisme en auto-immuunziekten als gevolg van een vaccinatie. Dat is nooit aangetoond, ook niet na grondig onderzoek.

Er circuleert veel foute informatie, zoals autisme en auto-immuunziekten als gevolg van een vaccinatie. Dat is nooit aangetoond, ook niet na grondig onderzoek.

Professor Pierre Van Damme

quote-mark

Van vaccinatieprikjes naar vaccinatiepleisters?

De laatste jaren richt onderzoek zich op vaccineren via pleisters of korte naaldjes die enkel tot in de huid gaan. Het voordeel? Je bereikt met een veel lagere dosis hetzelfde effect, want het afweersysteem in onze huid is enorm goed ontwikkeld. En het is minder pijnlijk.

Wat wil je ouders nog graag meegeven?

Vaccineren blijft de meest verstandige keuze. Je zorgt ervoor dat je eigen kind én andere kinderen gezond groot worden.

Professor Pierre Van Damme

quote-mark

Vaccineren wordt vandaag door sommige ouders in vraag gesteld. Dat je info opzoekt, is goed, maar vaccineren blijft de meest verstandige keuze. Je zorgt ervoor dat je eigen kind én andere kinderen gezond groot worden.

In Europa is de vaccinatiegraad in sommige landen echt zorgwekkend. Daardoor breken er nu opnieuw epidemieën van de mazelen uit. We moeten dus waakzaam blijven.