Hoe worden vaccinaties geregistreerd?

Het is belangrijk om de vaccinatiestatus van een kind op elk moment te kennen.

Ga snel naar

  Registratie bij Kind en Gezin

  Elke vaccinatie wordt bijgehouden:

  • in het Kindboekje. Breng dit boekje altijd mee bij een bezoek aan het consultatiebureau.
  • In het kinddossier van Kind en Gezin (MiraVacc). MiraVacc is het registratiesysteem dat de vaccinatiegegevens uitwisselt met Vaccinnet (Vlaamse Overheid).
  Raadpleeg je elektronisch dossier

  In het Kindrapport zie je een samenvatting van de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens je consult: resultaten van tests en onderzoeken (gehoortest, voeding ...), meetgegevens, ontwikkelingsonderzoek en vaccinaties (toegediend vanaf 1/1/1998). Deze informatie kan raadplegen via My Health Viewer.

  Mama met kind op afspraak in het consultatiebureau van Kind en Gezin
  Onze dienstverlening, gratis en op maat van jouw gezin

  Bij Kind en Gezin kan je terecht voor de medische preventie (bv. wegen en meten, vaccineren, opvolging van ontwikkeling ...) van je kind. Wij helpen je ook graag met informatie en advies op maat, ondersteuning als het moeilijker gaat, een luisterend oor ... 

  Meer over onze dienstverlening

  Registratie bij de huisarts of kinderarts

  • in het Kindboekje
  • in het persoonlijk dossier
  • in Vaccinnet.

  Polio verplicht registreren bij de gemeente

  Je bent verplicht om je gemeente op de hoogte te brengen van de poliovaccinatie van je kind. Deze verplichting geldt enkel voor polio (kinderverlamming).

  Bezorg het ingevulde attest aan de dienst Bevolking van de gemeente vóór je baby 18 maanden wordt. Zo kan gecontroleerd worden of deze verplichte inenting tegen polio toegediend werd.

  Als je het polioformulier verloren bent, kan je op het consultatiebureau een nieuw exemplaar krijgen.