Voorwaarden water voor de bereiding van babyvoeding

Voor de bereiding van flesvoeding gaat de voorkeur uit naar niet-bruisend, natuurlijk mineraalarm flessenwater. Gebruik bij voorkeur water dat de vermelding ‘geschikt voor de bereiding van babyvoeding’ draagt. Als je toch voor water zonder de vermelding, lees dan zeker onderstaande voorwaarden.

Flessenwater

Het is aan te bevelen water te gebruiken met de vermelding 'geschikt voor de bereiding van babyvoeding'. Dat betekent dat zij een gunstig advies kregen van de Hoge Gezondheidsraad.

Niet op elk etiket van fleswater staat de vermelding ‘geschikt voor de bereiding van babyvoeding’ vermeld. Kies dan water met:

 • een laag nitraatgehalte: maximum 25 mg per liter
 • een laag natriumgehalte (Na = zout), namelijk minder dan 50 mg per liter. Te veel natrium (zout) belast de nieren van de baby.
 • een laag sulfaatgehalte (SO4): maximum 140 mg per liter
 • een laag fluorgehalte (F): maximum 1 mg per liter
 • een laag calciumgehalte (Ca): maximum 100 mg per liter
 • een laag magnesiumgehalte (Mg): maximum 50 mg per liter
 • een laag chloorgehalte (Cl): maximum 250 mg per liter
 • een laag selenium (Se): maximum 12 mcg per liter
 • een totale droogrest (of résidu sec op het etiket) niet hoger dan 500 mg per liter

De criteria voor fluor en selenium staan nog niet standaard op elk etiket vermeld. Wanneer de rest van de bovenstaande criteria wel voldoen, kan het water wel gebruikt worden.

Blijf dergelijk water gebruiken zolang het voor de bereiding van flesvoeding is, ook na de leeftijd van 12 maanden.

Leidingwater

Leidingwater is bruikbaar mits enkele voorwaarden.

 • Water moet zo weinig mogelijk nitraat en natrium (= zout) bevatten. Nitraat op zich is niet schadelijk. Wel kan nitraat zich omzetten in nitriet. Een teveel aan nitriet leidt tot onvoldoende zuurstoftransport in het bloed. Voor baby's is maximaal 25 mg nitraat per liter water veilig. In bepaalde streken kan dit nitraatgehalte overschreden worden. Meer informatie is verkrijgbaar bij je watermaatschappij. Respecteer sowieso de ontluchtingstijd: laat het water even stromen alvorens het op te vangen.
 • Het water mag niet uit loden leidingen komen.
 • Zorg dat er geen rechtstreekse verbinding is tussen het leidingwatercircuit en circuits voor ander water (bv. regenwater).
 • Gebruik alleen koud water rechtstreeks uit de kraan, want lauw of warm water afkomstig uit geisers of boilers kan metalen bevatten.
 • Onderhoud de kraan en de onmiddellijke omgeving ervan zeer goed.
 • Het water moet niet gekookt worden en er mogen geen ontsmettende middelen aan toegevoegd worden.
 • Het water mag niet gefilterd worden (filterende fles of ander type thuisfiltratiemethode, want filters kunnen een broeihaard zijn van bacteriën).
 • Een ontharder wijzigt de minerale samenstelling van leidingwater. Het toestel vervangt calcium en magnesium door natrium. Daardoor is het mogelijk dat het leidingwater niet geschikt is voor consumptie voor personen die een zoutarm of zoutloos dieet volgen. Een baby krijgt het best ook niet teveel zouten. Heb je toch een ontharder, kan je een aftappunt installeren met niet-onthard water of kan de ontharding enkel worden aangesloten op het warmwatercircuit.