Gemachtigd persoon inkomenstarief

Een medewerker van de kinderopvang of het OCMW kan:

  • een attest inkomenstarief voor een ouder aanvragen of herberekenen.
  • een attest inkomenstarief opzoeken.

Om toegang te krijgen tot de toepassingen heb je één of meerdere gemachtigde personen nodig. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. 

De gemachtigde persoon meldt zich hierna de eerste keer aan op 'Mijn Kind en Gezin' met zijn digitale sleutel. Hij krijgt dan de registratie via e-mail bevestigd. Vanaf dan kan hij de toepassing gebruiken.