Attest aanvragen


In welke opvang heb ik het attest inkomenstarief nodig?

 • Voor een baby of peuter: in elke opvang die een inkomenstarief vraagt en daar subsidies voor krijgt.
 • Voor een schoolkind: vraag zelf na bij je opvang of ze ook voor een schoolkind inkomenstarief toepassen.

Hoe vraag ik als ouder een eerste attest inkomenstarief voor mijn kind aan?

Bekijk het filmpje hieronder of de pdf brochure (1MB).

 • Als je al een attest voor dat kind hebt en je moet herberekenen (bijvoorbeeld voor het attest 2016 of omdat je gezinssamenstelling is veranderd), bekijk dan dit filmpje over herberekenen.

Vanaf wanneer kan ik het attest aanvragen?

 • Je kan je op Mijn Kind en Gezin registreren wanneer je wil, bv. in het begin van je zwangerschap.
 • Je kan het attest inkomenstarief aanvragen ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang. Het attest start de eerste dag van de maand waarin je kind voor het eerst zonder jou in de opvang is. Vanaf de dag dat je kind alleen gaat wennen of start in de opvang gaat het attest in.

Wanneer moet ik een nieuw attest aanvragen?

 Als je kind al een attest inkomenstarief heeft

Neem zelf het initiatief om een nieuw attest inkomenstarief aan te vragen, als:
 • je attest vervalt
 • er een extra kind in het gezin ten laste is (vanaf een tweede kind ten laste krijg je kindkorting)
 • de personen van wie het inkomen het tarief bepaalde, veranderd zijn. Dit kan door echtscheiding, huwelijk, samenwonen,…
 • je een individueel verminderd tarief wil
Kind en Gezin verwittigt jou dat je attest is vervallen en vraagt om een nieuw aan te maken:
 • wanneer je kind 3 en een half, 6, 9 of 12 jaar wordt
 • als je één jaar je individueel verminderd tarief kreeg
Als je inkomenstarief geïndexeerd wordt (elk jaar op 1 januari), dan krijg je automatisch een nieuw attest.

Als een ander kind uit jouw gezin in de opvang start

Per kind in de opvang heb je een attest nodig. Heb je al een kindje in de opvang waarvoor je een attest hebt start het broertje of zusje ook in de opvang? Vraag dan voor het kindje dat start een apart attest aan. Je kan een aanvraag voor een nieuw attest niet combineren met een verandering van het aantal kinderen ten laste voor een bestaand attest.

 

Wat als mijn kind in de opvang gaat wennen?

Het attest start de eerste dag van de maand waarin je kind voor het eerst zonder jou in de opvang is. Dit wil zeggen dat als je samen met je kind gaat wennen in de opvang er geen attest inkomenstarief nodig is. Vanaf de dag dat je kind alleen gaat wennen of start in de opvang gaat het attest in

Kan ik een duplicaat aanvragen?

 • Heb je toegang tot Mijn Kind en Gezin, dan kan je je attest inkomenstarief bekijken en downloaden via Mijn Kind en Gezin
 • Heb je geen toegang tot Mijn Kind en Gezin, dan kan je terecht bij je opvang voor een duplicaat van je attest inkomenstarief. De opvang kan dit voor je opzoeken.

Wat als ik een fout maakte bij de aanvraag van mijn attest?

Als je een fout maakte bij de aanvraag van je attest bv. het aantal kinderen ten laste niet aangevinkt, de verkeerde startdatum van het attest, ... dan kan je dit zelf niet meer rechtzetten. Geef dit door aan je opvang, zij zullen als het nodig is contact opnemen met Kind en Gezin.

Wat als ik te laat ben voor de aanvraag van mijn attest?

Je kan een attest vragen met als startdatum de eerste van de vorige maand. Is dit niet voldoende, vraag dan hulp aan je opvang.